Zoek in 47 vacatures voor Big Data specialisten

Twitter

Business Intelligence Analist - Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam
Salaris: € 3526 - € 5118 per maand
Dienstverband: Full-time
Zorg jij graag voor inzicht, grip en sturing? Kom dan onze Business Intelligence-oplossing en data-analyses verder optimaliseren! Je werkt binnen een dynamische organisatie, waarbij de transitie naar eeuwigdurende erfpacht grote politieke aandacht heeft.

De functie

Als Business Intelligence Analist (BI-analist) ben je onderdeel van team Stafadvies op de afdeling Erfpacht en Uitgifte (directie Grond en Ontwikkeling).

Je werkt aan het inzichtelijk maken en modelleren van de beschikbare data uit verschillende bronnen binnen de afdeling. Deze data ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

Als BI-analist ben je nauw betrokken bij het realiseren van verbeteringen en innovaties binnen de afdeling, de gebruikte databronnen en IT-systemen. Je verwerkt data tot kennis en bent goed bekend met het volledige data extractieproces tot de uiteindelijke analyse.

Je voert analyses uit ten behoeve van het performance management, voorraadmanagement en de financiële- en statistische informatie van de afdeling (o.a. productie, doorlooptijden, productiviteit). Je draagt zorgt voor de ontwikkeling van dashboards voor management- en stuurinformatie.

Werkzaamheden en Resultaten

 • Het inventariseren van de behoeften aan management- en stuurinformatie;
 • Het mede waarborgen van de kwaliteit van de data;
 • Opstellen van conceptuele en logische datamodellen (bijvoorbeeld met SQL databases, Dimensionaal Modelleren en Data Vault);
 • Verstrekken van (architectuur)advies aan onder meer stakeholders en (hoger) management;
 • Uitvoeren van complexe (data-)analyses met behulp van toepassingen als Microsoft Power Business Intelligence, Qlikview, SAS, Cognos, Oracle BI Suite en Business Objects;
 • Het verder ontwikkelen van de analyses, rapportages en dashboards voor het performance management;
 • Het opstellen van rapportages voor het nemen van de juiste beslissingen en het presenteren van deze rapportages aan het management.

Wij vragen

 • Wo werk- en denk­ni­veau. Voor­keur voor stu­die­rich­ting In­for­ma­ti­ca, Eco­no­mie of Be­drijfs­kun­de;
 • Re­le­van­te werk­er­va­ring bin­nen een soort­ge­lij­ke dienst­ver­le­nen­de en/?of po­li­tiek ge­stuur­de or­ga­ni­sa­tie;
 • Mi­ni­maal 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring op het ge­bied van Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce en data-ana­ly­ses;
 • Er­va­ring met het uit­voe­ren van data-ana­ly­ses en het ad­vi­se­ren over data-op­ga­ves;
 • Ken­nis en er­va­ring met Ex­cel op ex­pert-ni­veau;
 • Ken­nis en er­va­ring met SQL, Mi­cro­soft Po­wer BI (of an­de­re soor­te­lij­ke ana­ly­se tools) en met Data wa­re­hou­sing;
 • Ken­nis en er­va­ring met het op­zet­ten van dash­boards en het ont­slui­ten van de be­no­dig­de data;
 • Af­fi­ni­teit met ad­mi­ni­stra­tie­ve pro­ces­sen en ge­re­la­teer­de IT-sys­te­men;
 • Af­fi­ni­teit met het coa­chen en be­ge­lei­den van me­de­wer­kers ten be­hoe­ve van de ont­wik­ke­ling van de data-ana­ly­se vaar­dig­heid in de or­ga­ni­sa­tie.

Wat breng je verder nog mee?

Als persoon ben je een enthousiaste en stevige gesprekspartner voor je in- en externe stakeholders. Je bent resultaatgericht, analytisch, pragmatisch en flexibel. Het gedreven toewerken naar een concreet eindresultaat, waarbij je denkt in mogelijkheden, is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je staat erom bekend dat je gemaakte afspraken nakomt. Vanuit jouw organisatiesensitiviteit communiceer je helder en weet je anderen te overtuigen. Wanneer zaken anders gaan dan voorzien, weet je snel te schakelen en bij te sturen waar nodig.

Locatie:

Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Business Intelligence Analist bij Gemeente Amsterdam in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

15 juli 2020
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Neem voor meer inhoudelijke informatie over deze functie contact op met Sander van Montfort, project- en portfoliomanager via s.van.montfort@amsterdam.nl of met Joost Gransier, Adviseur Werving en Selectie, bereikbaar voor vragen over de procedure via j.gransier@amsterdam.nl.

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature

Carrière als Big Data specialist

Onze (digitale) wereld is steeds meer data gedreven. Door verschillende databronnen te combineren en gebruik te maken van slimme algoritmen, kunnen voorheen onzichtbare verbanden worden blootgelegd, waarbij het niet alleen draait om data volume, maar ook om een specifieke manier van denken. De vraag naar Big data specialisten is groot en zal verder toenemen.

logo careerguide.nl

Careerguide

Bigdatavacature.nl is onderdeel van CareerGuide. CareerGuide beheert diverse specifieke, doelgroepgerichte vacaturebanken binnen de financiële dienstverlening en de financiële vakspecialismen. Wij richten ons op het zo compleet en informatief mogelijk presenteren van vacatures en de daarbij behorende organisaties.

Meer informatie via 036 - 7440 136 of via email: contact@careerguide.nl

Nienke Smit
Nienke Smit
E-mail
06-41454957

Linkedin   Twitter
Pieter Lammers
Pieter Lammers
E-mail
06-41454956

Linkedin   Twitter