Zoek in 207 vacatures voor Big Data specialisten

Twitter

Score Analist - BKR

Locatie: Tiel
Dienstverband: Full-time

Omschrijving

Stichting BKR – Voor een gezond financieel welzijn in Nederland

Stichting BKR werkt elke dag aan het financieel welzijn van Nederland. Dit doen we door de registratie van kredieten en het betaalgedrag daarop. Zo hebben we zo’n 11 miljoen mensen geregistreerd omdat ze ooit een krediet afsloten of een betalingsachterstand hebben of hadden. We helpen kredietaanbieders ook bij de voorkoming van (identiteits)fraude. Onze info helpt aanbieders in hun beslissing om iemand geld te lenen en dat iemand een krediet afsluit dat bij hem past. Daarnaast helpen we gemeenten om schulden bij hun inwoners op tijd te signaleren. Zo zorgen we ervoor dat we problematische schulden en fraude in het financiële verkeer voorkomen.

Stichting BKR werkt nauw samen met ministeries, gemeenten, schuldhulpverleningsinstanties en kredietaanbieders.

Voor onze afdeling Finance, Compliance & Intelligence zoeken wij een

Senior Score Analist | Fulltime of Parttime

Over de afdeling, Data Science, Business Intelligence en ons EDW

Onze afdeling Finance, Compliance & Intelligence (FCI) als geheel draagt zorg voor de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die BKR heeft opgesteld. Alleen door professioneel en integer te handelen, kan BKR het vertrouwen van haar deelnemers, stakeholders en haar goede reputatie versterken en borgen. FCI bestaat uit Compliance, Legal, Finance & Control (F&C), Business Control & Business Intelligence (BC&BI).

BC&BI – zijnde een Centre of Excellence voor data – moet zorgdragen voor het invullen van structurele en eenmalige (ad hoc) data /informatie verzoeken waarmee afnemers ondersteund worden in (management) besluitvorming, externe ontsluitingen van kerncijfers en/of operationele processen. Het voldoen aan informatieverzoeken wordt op een flexibele wijze (Agile) ingericht met directe participatie van afnemers.

BI biedt tevens innovatieve diensten op basis van Enterprise Data Warehouse (EDW) data zoals krediet score modellen. BC is verantwoordelijk voor de structurele vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar meetbare indicatoren, het in kaart brengen hiervan en het continu monitoren van de voorgang van het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Doel van de functie

Als Score Analist zal je je hoofdzakelijk bezighouden met het ontwikkelen en onderhouden van kredietscoremodellen, zodanig dat de kwaliteit is gewaarborgd en modellen aansluiten op de eisen van in- en externe deelnemers en overige belanghebbenden.

Een groot deel van jouw takenpakket zal het uitvoeren- en leveren van score-gerelateerde analyse voor deelnemers beheersen, naast de monitoring van de kwaliteit van de score historische database.

Als Senior Data Analist Score ontvangt hiërarchisch leiding van de Teammanager Business Control & Business Intelligence en geeft zelf geen leiding.

Verantwoordelijkheden waar je aan kan denken

 • Kredietscoremodellen beheren en verbeteren (inclusief documentatie), zodanig dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en wensen van in- en externe betrokkenen.
 • Verricht statistische analyses in gegevensbestanden, signaleert voor kredietrisico relevante verbanden en controleert periodiek op correctheid en voorspellende waarde, formuleert zo nodig verbeteringsvoorstellen;
 • Draagt zorg voor versiebeheer van de productionele scoremodellen;

Takenpakket omtrent het ontwikkelen van nieuwe scoremodellen

 • Verzamelt relevante gegevens uit gegevensbestanden ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw kredietscoremodel.
 • Verricht, eventueel in samenwerking met externe betrokkenen, analyses en onderkent relevante variabelen.
 • Ontwikkelt scoremodellen, draagt bij aan de validatie en helpt bij de in productie nemen van het model.
 • Ondersteunt en adviseert deelnemers op vakinhoudelijk gebied bij de invoering van BKR kredietscoresystemen.
 • Resultaat: Nieuwe scoremodellen ontwikkeld, zodanig dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en eisen en wensen van in- en externe betrokkenen.

Takenpakket omtrent het functioneel beheren van ons Kredietscoresysteem

 • Beheert de functionaliteit van het kredietscoresysteem.
 • Stelt functionele specificaties op voor aanpassingen en uitbreidingen van het kredietscoresysteem en laat deze wijzigingen door applicatiebeheer realiseren.
 • Lost functionele knelpunten op en overlegt met applicatiebeheer over de oplossing van technische storingen en knelpunten.
 • Ontwikkelt acceptatietests, verzorgt de voorbereidingen en voert de acceptatietest uit. Zorgt hierbij voor de benodigde goedkeuring van betrokken partijen.
 • Fungeert als vraagbaak voor wat betreft het functionele gebruik van het kredietscoresysteem.
 • Resultaat: Kredietscoresysteem functioneel beheerd, zodanig dat deze voldoet aan de gestelde functionele eisen en door alle betrokkenen is geaccordeerd.

Takenpakket omtrent het beheren van Bronbestanden

 • Stelt bronbestanden veilig en beschikbaar voor het uitvoeren van statistische analyses en het (achteraf) verantwoorden van een score-uitslag. Stelt hiertoe procedures op en instrueert de afdeling systeembeheer.
 • Resultaat: Bronbestanden beheerd, zodanig dat deze op de gewenste moment beschikbaar zijn.

Vereisten

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een diploma in wiskundige richting (statistiek) of richting econometrie, natuurkunde;
 • Je hebt kennis van (de ontwikkeling van) kredietscoresystemen en scoremodellen;
 • Je hebt bijvoorbeeld gewerkt als Credit Analist;
 • Je beheerst de Engelse alsook de Nederlandse taal;
 • Je wilt je blijven ontwikkelen op het gebied van informatietechnologie;
 • Kennis van SQL is essentieel;
 • Kennis van R en/of Python is een pre;

Jouw competentieprofiel

 • Probleemanalyse
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken

Locatie:

Tiel

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Score Analist bij BKR in Tiel inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

22 april 2022
Direct Solliciteren

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature

Carrière als Big Data specialist

Onze (digitale) wereld is steeds meer data gedreven. Door verschillende databronnen te combineren en gebruik te maken van slimme algoritmen, kunnen voorheen onzichtbare verbanden worden blootgelegd, waarbij het niet alleen draait om data volume, maar ook om een specifieke manier van denken. De vraag naar Big data specialisten is groot en zal verder toenemen.

logo careerguide.nl

Careerguide

Bigdatavacature.nl is onderdeel van CareerGuide. CareerGuide beheert diverse specifieke, doelgroepgerichte vacaturebanken binnen de financiële dienstverlening en de financiële vakspecialismen. Wij richten ons op het zo compleet en informatief mogelijk presenteren van vacatures en de daarbij behorende organisaties.

Meer informatie via 036 - 7440 136 of via email: contact@careerguide.nl